Praktijk Med Lev

Je wilt dat kinderen gelukkig en veilig opgroeien tot zelfverzekerde mannen en vrouwen. Maar kinderen zijn kwetsbaar. Veel kinderen voelen zich onzeker en hebben last van pestgedrag. Dat is erg. Want pesten kan diepe sporen nalaten. In het kind, maar ook in de volwassene die hij of zij later wordt.

Praktijk Med Lev wil kinderen weerbaarder maken en volwassenen laten weten wat ze in een pestsituatie kunnen doen. Ik maak ouders en professionals bewust van de groepsdynamiek die komt kijken bij pesten. Ik leer kinderen spelenderwijs om voor zichzelf op te komen en sterker in hun schoenen te staan.

Het resultaat: weerbare kinderen die ook in lastige situaties positief en zelfverzekerd reageren. Tevreden volwassenen omdat ze kunnen helpen en kunnen bijdragen aan een oplossing.

Ook voor pesters?! Ja en nee. Ik geloof dat geen enkel kind van zichzelf een pester is. Of een gepeste. Of een meeloper. Pestproblemen hebben alles te maken met groepsdynamiek: hoe kinderen binnen een groep op elkaar en op elkaars gedrag reageren.

Praktijk Med Lev is er voor elke organisatie en elk kind met een pestprobleem. Ik maak kinderen en jongeren sterker. Zodat ze minder gepest worden en/of minder pesten. Ik geef volwassenen inzicht zodat ze geen machteloos gevoel meer hebben.

Lees meer over de Sta Sterk Training

Ouders en leerkrachten kunnen bij mij terecht voor training en advies.

Lees meer over workshops


Over Sanne

Sanne Vermaas is gecertificeerd trainer voor de Sta Sterk Training van Stichting Omgaan met Pesten. Lees meer over Sanne