Reacties van opdrachtgevers

“Praktijk Med Lev is door puur toeval op ons pad gekomen. Na een eerste kennismaking zijn er afspraken gemaakt over de Sta Sterk op School training.
In samenspraak zijn er 9 kinderen zorgvuldig geselecteerd. De kinderen, de ouders en de school hebben de training als positief ervaren. De ouderavonden die door Med Lev georganiseerd werden zorgden voor verheldering en betrokkenheid bij de ouders.”

Henk Plomp, directeur montessorischool Houtwijk

Meer over de Sta Sterk op School training

“Twee keer heeft praktijk Med Lev een korte workshop gegeven aan leerlingen van het Stagehuis Schilderwijk. In de workshop werd het verschil tussen plagen en pesten besproken. De leerlingen genieten zichtbaar van het feit dat hun mening wordt gevraagd en die serieus wordt genomen. Zo krijgen ze een geheel andere positieve ervaring. De afsluitende opdracht waarbij ze gezamenlijk tegenstellingen tussen plagen en pesten moeten aangeven verliep echt prachtig.”

Meester Krijn, Stagehuis Schilderswijk Den Haag

Meer over workshops


Durven opkomen voor jezelf en voor elkaar?
Praktijk Med Lev helpt kinderen steviger in hun schoenen te staan met de Sta Sterk training. In maximaal 10 lessen wordt je weerbaarheid vergroot, je leert voor jezelf op te komen en om goed te reageren in lastige situaties.

Op korte termijn start een nieuwe Sta Sterk training. Deze geven we na schooltijd aan een groep kinderen.

Dag: maandag, of vrijdag (dag afhankelijk van aanmeldingen) (maximaal 10 weken)
Tijd: 16.00 uur – 17.30 uur

Meer info over de Sta Sterk training?


Direct inschrijven of meer informatie?

Mail naar: praktijkmedlev@gmail.com
Of bel Sanne Vermaas: 06 10856141