Sta Sterk op school

Met plezier naar school, dat gun je elk kind. Je wilt dat school een veilige plek is waar kinderen durven opkomen voor zichzelf en voor elkaar. Met het erkende anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’ helpen we scholen zo een veilig leerklimaat te creëren.

Pestgedrag zorgt dat kinderen zich onveilig voelen. Niet alleen de pesters of gepesten, ook anderen in en om de groep hebben er last van, zoals medeleerlingen, ouders en leerkrachten. Deze buitenstaanders willen niet dat er gepest wordt, maar ze hebben vaak het gevoel dat ze er niets aan kunnen veranderen.
Dat klopt niet. Gelukkig niet.

Buitenstaanders kunnen wèl iets doen tegen pestgedrag. In het anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’ leren ze wat en hoe.

‘Sta Sterk op School’ staat als ‘veelbelovend anti-pestprogramma’ op de lijst van staatssecretaris Dekker.

Sta Sterk op School – het doel

Pesten sterk verminderen of zelfs helemaal stoppen, dat is het doel van dit programma. Daarvoor leren we kinderen concrete vaardigheden aan om op te komen voor zichzelf en voor medeleerlingen. Met als resultaat dat het groepsproces sterk verbetert.

Aanpak

Sta Sterk op School werkt intensief met een subgroep en betrekt ook de rest van de klas en de (thuis)omgeving. Zo zorgen we voor een positieve doorwerking in het leven van de kinderen individueel en als klas.

De trainers van Praktijk Med Lev, Sanne Vermaas en Sanne van Heese, zijn beiden gecertificeerd voor de Sta Sterk-trainingen en aangesloten bij de Stichting Omgaan met Pesten. Onze aanpak zorgt voor een deskundige uitvoering met maximaal resultaat, terwijl de leerkracht zoveel mogelijk zijn of haar eigen werk kan blijven doen.

Voor wie is Sta Sterk op School

Sta Sterk is speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren in drie leeftijdscategorieën:

– 4 – 7 jaar
– 8 – 11 jaar
– 12 – 18 jaar

De focus in het anti-pestprogramma ligt op slachtoffers en buitenstaanders. Kinderen die pesten kunnen zich sociaal minder weerbaar voelen. In dat geval kunnen ook zij baat hebben bij deze training.

Praktische informatie Sta Sterk op School

Sta Sterk op School kan zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling draaien.

– Sta Sterk op School-trainingen worden in principe op school en binnen schooltijd gegeven.
– Het programma beslaat max 10 lessen van ca 60 minuten.
– Er zijn 2 ouderbijeenkomsten voor ouders van kinderen die het programma volgen.
– Leerlingen die het programma volgen krijgen een werkmap.

 


Scholen kunnen voor deze training financiële steun aanvragen bij Fonds1818:

http://www.fonds1818.nl/content/aanvraagformulier-donatieMeer informatie
Voor meer informatie over kosten, inhoud en aanmelding kunt u bellen met 06 10856141 of stuur een e-mail naar praktijkmedlev@gmail.com