Praktijk Med Lev is gesloten – contact nodig? 06-10856141

Sta Sterk op school

Met plezier naar school, dat gun je elk kind. Je wilt dat school een veilige plek is waar kinderen durven opkomen voor zichzelf en voor elkaar. Met het erkende anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’ helpen we scholen zo een veilig leerklimaat te creëren.

Doel van Sta Sterk op School

Pestgedrag zorgt dat kinderen zich onveilig voelen. Dat geldt niet alleen voor de pesters of gepesten. Ook anderen in en om de groep hebben er last van: medeleerlingen, ouders en leerkrachten. In dit anti-pestprogramma leer ik kinderen om voor zichzelf en elkaar op te komen. Zo verbetert de groepsdynamiek in de klas waardoor pesten stopt of sterk vermindert.

Inhoud van de training

In de training werk ik intensief samen met een groep van maximaal 8 kinderen uit dezelfde klas. Deze subgroep bestaat uit slachtoffers en buitenstaanders. Zij zijn sleutelfiguren om de dynamiek in de klas te verbeteren. Om hen daarbij te helpen, betrek ik hun omgeving. De leraar ontvangt lesmateriaal om in de klas als geheel te gebruiken. En er zijn 2 workshops voor de ouders van de kinderen uit de sub-groep. Dit zorgt voor meer draagvlak en steun zodat de kinderen echte verandering in de klas laten zien.

Praktische informatie

  • Tijdens het intakegesprek formuleren we persoonlijke leerdoelen
  • Trainingen worden op school en binnen schooltijd gegeven.
  • Sta Sterk op School bestaat uit maximaal 10 lessen van 60 minuten en 2 workshop voor ouders

Scholen kunnen tot 75% van de kosten voor deze training gefinancierd krijgen via Fonds1818.nl.


Aanmelden of meer informatie

Neem voor informatie over kosten, inhoud en aanmelden contact met mij op via 06-10856141 of praktijkmedlev@gmail.com.