Sta Sterk training

De sociale weerbaarheid van kinderen en jongeren vergroten, dat is het doel van de Sta Sterk Training. We werken daarom aan het herkennen en gebruiken van lichaamstaal, we leren hoe je je grenzen aangeeft en hoe je op een goede manier hulp vraagt en hulp geeft.

Sta Sterk lessen zijn praktisch en afwisselend. We doen bijvoorbeeld rollenspellen, oefenen gesprekken en leren hoe je kunt ontspannen. Zo ontdekken we steeds weer iets nieuws.
Bij elke les horen huiswerkopdrachten om thuis te oefenen met wat je geleerd hebt. Ouders of verzorgers weten daardoor ook wat een kind allemaal leert op de training. Dat is fijn, omdat de mensen om je heen zo beter begrijpen hoe ze je kunnen helpen als het nodig is.

Voor deze training komen we maximaal 10 keer bij elkaar. Kinderen die dit soort training al gevolgd hebben, vonden het vaak leerzaam en ook gezellig.

Opbouw van de training:
– intakegesprek met kind en ouder(s) of verzorger(s)
– max. 10 lessen van 75 minuten buiten schooltijd (alleen voor kinderen)
– 2 ouderavonden, één bij de start en één halverwege de cursus (alleen voor ouders).

Je kunt kiezen of je Sta Sterk in een kleine groep wilt volgen of alleen, als individuele training.


Sta Sterk training – In een groep

Praktijk Med Lev helpt kinderen steviger in hun schoenen te staan met de Sta Sterk training. In 10 lessen wordt je weerbaarheid vergroot, je leert voor jezelf op te komen en om goed te reageren in lastige situaties.

In de Sta Sterk training leer je onder andere:

– je eigen gevoel te herkennen,
– je eigen gevoel te veranderen en ook
– je eigen gedrag te veranderen en
– hoe je daarmee je omgeving positief kunt beïnvloeden.

Het resultaat: je weet in lastige situaties positief en zelfverzekerd te reageren. De meeste kinderen voelen zich na de training sterker en gelukkiger.


Sta Sterk training – Individueel

Pesten heeft impact op wie je bent en hoe je je voelt. Soms raakt het heel diep. Of je nu jong of oud bent, je kunt leren om onder andere:

– goed te reageren in lastige situaties
– jezelf krachtiger te presenteren
– je zelfverzekerd te voelen
– je eigen mening te vormen en te uiten.

Kortom, je kunt leren om beter om te gaan met pesten en andere lastige situaties.

Hoe precies? Dat hangt af van wat er nodig is.
Neem contact op met een van de Sanne’s, dan bespreken we graag de mogelijkheden.

Sta Sterk is een erkende anti-pesttraining
De Sta Sterk training is eind januari 2013 opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Meer informatie vind je op www.nji.nl


Meer informatie
Voor meer informatie over kosten, inhoud en aanmelding kunt u bellen met 06 10856141 of stuur een e-mail naar praktijkmedlev@gmail.com